Danh sách bài cần viết

Hồi xưa đã viết top attractions in Hoi An rồi, giờ ba sẽ viết kỹ từng bài của phố cổ hội an:

các bài sau đây ba viết chỉ cần 300 chữ vì k có quan trọng lắm, kiểu sơ sơ thôi ạ. 

 • Cam Pho Communal House, chỉ cần 300 chữ 
 • Minh Huong  Communal, chỉ cần 300 chữ 
 • House of Tuy Tien Đuong, chỉ cần 300 chữ 
 • Quan Cong Temple.chỉ cần 300 chữ 
 • Old houses: Quan Thang, chỉ cần 300 chữ 
 • Đuc An, chỉ cần 300 chữ 
 •  Quang Đong Assembly Halls, chỉ cần 300 chữ 
 • Museums in Hoi An (Trade Ceramics,  Sa Huynh Culture, Folk Culture)
 • Xu Đang Trong and traditional arts performance,
 • Ancient tombs of Japanese traders: Mr Gu Sokukun, Mr Tani Yajirobei, Mr Banjiro -> một bài chung 3 cái mộ.

Huế

Hue citadel (kinh thành huế)

Top pagodas in Hue

khác

Chùa chén kiểu (ba viết chưa)

Đà Nẵng

Bảo tàng Chăm

Non Nuoc Stone Carving Village in Danang (làng đá non nước đà nẵng)

chua viet Marble Mountain in Danang

top attractions in Hanoi va từng tiểu mục thành bài riêng rẽ, hà nội rất quan trọng vì nó là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu nhé ba

Top tourist attractions in Dong Thap với nội dung như bên dưới đây

Sa Dec Flower Village

Location: Tran Hung Dao Street, Sa Dec City, Dong Thap Province

Thap Muoi Lotus Field

Location: My Hoa Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province

Huynh Thuy Le Ancient House

Location: 255A Nguyen Hue Street, Sa Dec City, Dong Thap Province

Open time: 8:30 AM- 5:30 PM

Kien An Cung Pagoda

Location: Phan Boi Chau Street, Sa Dec City, Dong Thap Province

Phuoc Kien Temple

Location: Hoa Binh Hamlet, Hoa Tan Commune, Chau Thanh District, Dong  Thap Province

Pho Bang Shrine

Location: 123/1 Pham Huu Lau Street, Cao Lanh City, Dong  Thap Province

Xeo Quyt Historical Site

Location: Highway 30, Cao Lanh City, Dong  Thap Province

Gao Giong Eco Tourism Area

Location: Hamlet 6, Gao Giong Commune, Cao Lanh City, Dong  Thap Province

Tram Chim National Park

Location: Tam Nong District, Dong  Thap Province

Go Thap Site

Location: Hamlet 4, Tan Kieu Commune, Thap Muoi District, Dong  Thap Province

 

trang vieest

bun cha ha noi -> add vao bai noodles guide

add vao bai lap xuong Savory steamed sticky rice with mixed toppings Yang Chew Fried Rice Bo Pia Roll

add vao bai wet cake va nhieu bai lien quan vietnamese pork roll, nem chua

nuoc mam

 

 • Japanese Covered Bridge (viết rồi, nó là chùa cầu),Cam Pho Communal House,  Minh Huong  Communal, House of Tuy Tien Đuong, Quan Cong Temple.
 • Old houses: Quan Thang, Đuc An, Phung Hung, Tran Family’s Chapel, Tan Ky, Nguyen Tuong Family’s Chapel.
 • Chinese Assembly Halls: Trieu Chau, Quang Đong, Phuc   Kien.
 • Museums: Hoi An,  Trade Ceramics,  Sa Huynh Culture, Folk Culture.
 • Xu Đang Trong and traditional arts performance,
 • Ancient tombs of Japanese traders: Mr Gu Sokukun, Mr Tani Yajirobei, Mr Banjiro -> một bài chung 3 cái mộ.

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *